Το ντοκιμαντέρ της Φωτεινής Αυγουλέα, “Το σχολ(ε)ίο μας”

Αυτήν την στιγμή που μιλάμε παίζεται στο docfest στην Χαλκίδα το ντοκυμαντέρ της Φωτεινής Αυγουλέα, “Το σχολείο μας” στο οποίο είχαμε την χαρά να συμμετέχουμε. Καλοτάξιδο!

“Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα υπάρχουν κρυμμένα μερικά παιδαγωγικά εγχειρήματα, προσχολικής εκπαίδευσης, που γεννήθηκαν από τις ανάγκες των γονέων και των παιδαγωγών. Μέσα στην κρίση ξεπήδησαν σχολεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Μυτιλήνη, που στόχο είχαν τη συμπερίληψη, τον πειραματισμό αλλά και τη δημιουργία κοινοτικού αισθήματος σε όλες/ους, τις/ους συμμετέχουσες/οντες. Στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε την ιστορία πέντε σχολείων. Πως ξεκίνησαν, ποια ανάγκη τους οδήγησε στη δημιουργία αυτών των χώρων, ποια σχέση υπήρχε ανάμεσα στους γονείς και τους παιδαγωγούς, ποιες παιδαγωγικές μεθόδους χρησιμοποιούν και με ποιες δυσκολίες ήρθαν αντιμέτωπα.”
💛💜🎞️Φένια ευχαριστούμε πολύ! https://www.facebook.com/kermit.greensteen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *