Παιδικές συνελεύσεις : Βιωματική αυτομόρφωση στο Μικρό Δέντρο

Σε ένα ακόμα βιωματικό εργαστήρι στο Μικρό Δέντρο, θα δούμε πως πραγματώνεται η ελευθεριακή εκπαίδευση μέσα από το εργαλείο μιας αμεσοδημοκρατικής συνέλευσης. Το εργαστήρι αυτό έχει έναν διπλό στόχο. Από την μία να δημιουργήσει μία πραγματική συνέλευση στο εδώ και στο τώρα, ένα εργαλείο όπου ο κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί ισοδύναμα να συμμετέχει, και από την άλλη να αποτελέσει μία εκπαιδευτική διαδικασία που να μας τροφοδοτήσει με νέα εργαλεία διαχείρισης της πραγματικότητας. Γιατί στην ιεραρχική οργάνωση και την ανάθεση απαντάμε με ισοδυναμία και κυκλικότητα και στον ανταγωνισμό και τον ατομικισμό με συλλογικότητα και αλληλεγγύη.
Η αυτομόρφωση απευθύνεται σε ενήλικες και είναι με ελεύθερη συνεισφορά.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 6997736314, 6977850915

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *