Ανοιχτή Αυτομόρφωση στο Μικρό Δέντρο. Μια Μοντεσσοριανή Προσέγγιση για την Γλώσσα.

Το θέμα της αυτομόρφωσης είναι η προσέγγιση της γλώσσας στο Μικρό Δέντρο. Θα μιλήσουμε για τις βασικές αρχές της μοντεσσοριανής φιλοσοφίας αναφορικά με το κομμάτι της γλώσσας καθώς επίσης και για το πώς επιλέγουμε να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Θα μιλήσουμε για το πώς βοηθάμε το παιδί να χτίσει τον προφορικό και τον γραπτό του λόγο, ακολουθώντας το ενεργό ενδιαφέρον του καθώς αυτό ζει και αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας κοινότητας της οποίας αποτελεί μέλος. Θα δούμε πως δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος και την ενεργή ανακάλυψη της γλώσσας ως ένα εργαλείο με νόημα που συνδέεται με την ήδη υπάρχουσα γνώση και καλεί το παιδί σε περαιτέρω ανακάλυψη.

Η αυτομόρφωση θα έχει ένα θεωρητικό εισαγωγικό κομμάτι και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί κάποιο μέρος του μοντεσσοριανού υλικού για την γλώσσα. Θα μιλήσουμε επίσης και για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τα παιδικά βιβλία και το πώς επιλέγουμε να οργανώνουμε την βιβλιοθήκη μας. Στο δεύτερο μέρος, που θα έχει βιωματικό χαρακτήρα, θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με το υλικό και να περιηγηθούμε ελεύθερα στον χώρο. Στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η αυτομόρφωση είναι με ελεύθερη συνεισφορά και απευθύνεται σε ενήλικες.
Δηλώσεις συμμετοχής: 6977850915, 6997736314

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική μπροσούρα:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *