Αυτομόρφωση με θέμα ‘Κοινωνικές κατασκευές της παιδική ηλικίας στο λόγο. Καθεστώτα αλήθειας, υποκειμενικότητα και εξουσία.’

Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε την Κυριακή 14 Απρίλη στον χώρο μας τον Κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης, Ιωάννη Πεχτελίδη, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και στο παρελθόν στα πλαίσια του ερευνητικού Heteropolitics: Refiguring the common and the political. Λίγα λόγια για την παρουσίαση:
Κοινωνικές Κατασκευές της Παιδικής Ηλικίας στο Λόγο. Καθεστώτα αλήθειας, υποκειμενικότητα και εξουσία.

Στο σεμινάριο αυτό μας απασχολεί η αναπαράσταση και κατ’ επέκταση η κοινωνική κατασκευή της «παιδικής ηλικίας» σε ποικίλους λόγους (discourses), όπως της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, των κόμικς, της επιστήμης, της μόδας και της διαφήμισης. Γίνεται αναφορά στις ισχυρές εικόνες της παιδικής ηλικίας που παράγουν οι διάφοροι λόγοι και στα μοντέλα εξουσίας που αντιστοιχούν σε αυτές. Στόχος είναι η κριτική προσέγγιση των σχέσεων ανάμεσα στη γνώση που παράγουν αυτοί οι λόγοι και την εξουσία. Ειδικότερα, οι συνέπειές της στην οργάνωση των σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά και τους ενήλικες, στον έλεγχο και την καθοδήγηση ή τη διακυβέρνηση των παιδιών προς καθορισμένους ηθικο- πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Για την κριτική προσέγγιση αυτή αντλούμε κυρίως από τη μεταδομιστική θεωρία του λόγου, τις «σπουδές της διακυβέρνησης», καθώς και από τη νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.

Ανανεωμένη μπροσούρα ‘Ελευθερία και όρια’

Σχεδόν κάθε μήνα της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιούμε μια ανοιχτή αυτομόρφωση παιδαγωγικού περιεχομένου. Κάποιες φορές το θέμα της αυτομόρφωσης μας προκύπτει από την πρωινή καθημερινότητα με τα παιδιά, άλλες φορές είναι ένα θέμα που απασχολεί τους γονείς της κοινότητάς μας και άλλες πρόκειται για κάποιο θέμα που επεξεργάζεται θεωρητικά και πρακτικά η συνέλευση των συνοδών. Είναι εμφανές πώς μερικές από τις θεματικές δεν εξαντλούνται σε έναν κύκλο έρευνας, μελέτης και συζήτησης. Αντιθέτως, χρειάζεται -σχεδόν- κάθε χρόνο να τις επαναφέρουμε στις κουβέντες μας, να αναζητήσουμε νέες πηγές και έμπνευση, καθώς και να τις εμπλουτίσουμε με την επιπλέον εμπειρία μας με τα παιδιά. Έτσι, λοιπόν, και φέτος διερωτηθήκαμε εκ νέου πάνω στην έννοια της ελευθερίας και μελετήσαμε, ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα τη συσχέτιση της ελευθερίας με την μάθηση, το περιβάλλον, την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό. Απόσταγμα αυτής μας της ενέργειας, η ανανεωμένη μπροσούρα για την ελευθερία και τα όρια!

Πατήστε εδώ για να δείτε ή να κατεβάσετε τη μπροσούρα σε μορφή pdf.