ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συνέλευση μας έχει συμφωνήσει ότι παραμένει ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει γνώση της πορείας της μέχρι το σήμερα.
Γι αυτόν τον λόγο πλέον στις Κατηγορίες μπορείτε να βρείτε τον φάκελο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Επίσης στο εξής θα ενημερώνουμε με ανάρτηση για τον χώρο και τον χρόνο της επόμενής μας συνάντησης.