ΠΟΙΟΙ/ΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ/ ABOUT US

Το “Μικρό Δέντρο που θα γίνει δάσος”, είναι ένα αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα που λειτουργεί με τις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2014 και το “δάσος” του βρίσκεται στην περιοχή Κρυονερίου της Θεσσαλονίκης.
Οι άνθρωποι που το απαρτίζουν είναι μια ομάδα παιδιών, γονέων και παιδαγωγών. Το αρχικό «σμίξιμο» των γονέων και των παιδαγωγών αυτών προέκυψε από την ανάγκη και την επιθυμία τους για μια αλλιώτικη εκπαίδευση.
Μια εκπαίδευση που σε πρώτο επίπεδο ξεκινάει από το σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε παιδιού, στους προσωπικούς του ρυθμούς, στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Σε δεύτερο επίπεδο συνεχίζεται με το βίωμα της αμεσοδημοκρατικής κοινότητας, με εργαλεία τη συνεκπαίδευση, την αλληλοβοήθεια και τη συμμετοχή στη συλλογική ζωή .Θεωρούμε βασικό να συντροφεύουμε τα παιδιά με ενσυναίσθηση, ειλικρίνεια και αποδοχή στην ανακάλυψη της γνώσης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους.
Την εκπαίδευση αυτή αφ’ ενός παλεύουμε να την πραγματώσουμε στο εδώ και τώρα, μέσω της λειτουργίας του Μικρού Δέντρου. Αφ’ ετέρου είναι για μας εξίσου σημαντικό να αγωνιστούμε ώστε να ανοίξει δημόσια το θέμα της ελευθεριακής εκπαίδευσης.


The “Little Tree that will become a forest”, is a self-organized pedagogical venture, that operates under the values of libertarian and experience-based learning. Its’ operation started in January 2014, in Krioneri, Thessaloniki. It consists of three groups, the children group, the parent and the teacher group. The first get together of the parents and teachers was a result of the need and desire for a different kind of education.

An education, that on a first level, begins from respecting the individuality, the personal learning pace, the needs and desires of every child. On a second basis, it goes on to ensure that the child experiences a community of direct democracy, with such tools as inclusive education, mutual assistance and participation in the collective life. It is essential to us that in the pursuit of knowledge exploration and all-round growth, the children need to be accompanied with empathy, acceptance and sincerity. This kind of education is the one we try to make happen right here, right now in the community of “Little Tree”. Besides the aforementioned, it is equally important for us to struggle to publicly open the issue of libertarian education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *